Verksamhetsberättelse 2020

 

Styrelsen har under verksamhetsåret varit följande: 

 

Lotta Andersson, ordförande

Paul Olfsson, kassör

Cecilia Laneborg Johnsson, sekreterare

Bitti Persson, styrelseledamot

Calle Olofsson, styrelseledamot

Desirée Hultstrand Pommer, styrelseledamot

Solweig Löfsved, styrelseledamot

Janne Friman, suppleant

Viveca Engdahl, suppleant

 

Styrelsemöten: 

6 stycken har genomförts under året inklusive årsmötet och ett konstituerande möte. 

 

Medlemmar: 

Föreningen har  15 företagsmedlemmar, 2 privatpersoner samt en familj

 

Arbetsgruppsmöten: 

 

Arbetsgruppen för de historiska skyltarna och cykelrundorna på befintliga vägar, bestående av Lotta Andersson, Solweig Löfsved, Bitti Persson, Eric Fjellström, Berit Harrysson, Per Boman och Henke Fallgren, har fortsatt sitt påbörjade arbete. Gruppen har genomfört åtta arbetsgruppsmöten. Henke Fallgren kommer att vara med till och från, när han har tid. Har lovat att hjälpa gruppen med framför allt intressant fakta i text och bilder till de historiska cykelrundorna. 

 

Städdag: 

 

I år genomförde vi vår städdag där ett 10-tal personer gick längs med 136:an i söder upp till Böda Sandsrondellen i norr. Vägen till Böda Hamn samt Gamla Landsvägen och en viss del i Böda Hamn städades av. Det blev många säckar med sopor och det hela avslutades med korv och dryck i Böda Hamn. 

 

Anslagstavlorna: 

 

Samtliga anslagstavlor rensades inför sommaren på alla stift och klamrar som blivit kvar efter nedtagen affischering av medlemsföretagen i Böda. Även gammalt material togs bort. 

 

Corona/Covid-19

 

Redan i mars månad 2020 började det bli svårt att planera för vår, sommar och höst. Alla äldre, vilket är många här i Böda, samt de i riskgrupperna ville inte träffas. Vi lyckades dock håll aigång lite planering genom att sitta ute i Lottas trädgård inna det sen tog helt slut med energin för att göra något. Regeringens restriktioner skulle följas. 

 

Majbrasa: 

 

Innan Valborg var det många som körde ner ris och brännbart till platsen där vi brukar anordna en valborgsmässoeld i Böda Hamn. Borgholms kommun tog beslut på att inga majbrasor fick genomföras p.g.a. coronan. Tore, hamnkaptenen i Böda Hamn tände eld på denna "majbrasa" en vindstilla tidig tidig morgon några dagar innan valborgsmässoafton. Han dokumenterade brasa och dessa bilder lades upp på hemsidan där vi önskade "Trevlig Valborg" till alla!

 

Cykeldag: 

 

Vi genomförde cykeldagen! Vi bjöd på goa mackor, kardemummabulle samt kaffe och teh från Kaffestugan i Böda. Vi var några tappra som cyklade söderut och ner till Alvara sjöland där vi tog oss söderut på cyekl eller genom att gå. Lite regn gjorde att vi lånade en stugas altan med tak, där vi intog den goda färdkosten. Därifrån tog vi oss upp i Glabo för att sen cykla via Gällby och tillbaka till Böda. En mycket trevlig tur med många berättelser och med avstånd till varandra!

 

Reparation av scenen i Böda Hamn: 

 

Scenen har reparerats av Paul Olofsson, Bengt-Erik Engdahl och Stefan Magnusson i juni 2020. Bärande balk fram samt de bärande stöttorna på sidorna är utbytta till nytt friskt virke. Bengt-Erik målade sedan allt snyggt och fint! Stort tack för ert engagemang allihop!

 

Sveriges Nationaldag: 

Vi blev tvungna att ställa in denna trevliga dag p.g.a. Covid-19 och allas vår säkerhet. Inlägg på hemsidan skrevs där vi önskade alla att sjunga sin Nationalsång för sig själv eller ihop med andra. Trevlig nationaldag!

 

Ölandsmagazinet sommar 2020: 

Lotta kontaktade även i år alla företag i Böda och fick med dem på ett helt uppslag i Ölandsmagazinet. Vi vill trots pandemin fortfarande försöka göra Böda - lite härligare helt enkelt!

 

Hemsidan bodaoland.se

Hemsidan har under året uppdaterats löpande med information om Böda och tankar kring vad som händer framåt i tiden. Ordförande har skriivt lite "dagboksnoteringar" från Böda under året. Böda - lite härligare helt enkelt!

 

Vårdkase:

Ölands Vattenråd valde att ställa in p.g.a. restriktioneroch pandemin. 

 

Skördefesten: 

Skördefesten valde att ställa in Skördefesten detta år. Alla restriktioner i Sverige och övriga världen avgjorde lätt detta beslut. Hälsan och tryggheten går först!

 

Jul i "trekanten" utanför ICA Nära Böda:

I år hade vi en mycket fin julbock, tomte och julgran med belysning i trekanten som välkomnade alla Bödabor och besökare som färdades längs med 136:an. Stort tack för det engagemanget!

 

Tack!

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som under året på olika sätt har bidragit till att hålla igång 2020 med de aktiviteter som har kunnat genomföras. Vi började året intensivt med arbetsgruppernas arbete och många träffar till att efter sommaren "hamna i ett vakum". Restriktioner och avstånd, riskgrupper och virus, rån i hemmet och på ICA Nära Böda och annat fick tyvärr energin att avta. Måendet, hälsan och riskerna att själv li sjuk eller smitta andra i Corona gjorde att vi blev tvungna att välja säkerheten framför annat. Vår vilja att fortsätta göra Böda - lite härligare helt enkelt, finns trots allt kvar! Vi vill!

 

För styrelsen Böda Utveckling, idell förening

 

Lotta Andersson, ordförande