Blogg

Vilken Skördefestinvigning det blev!

Vilken Skördefestinvigning

det blev i Böda Hamn!

 

näverhornsfanfar av Mats Grim,

musiken, ljudet o ljuset, scenen och båtscenen, Håkan Brynielsson, Mars Makalös sista resa - ett dramatiskt Bödaspektakel, Ulf Wickbom, Lisa Syrén, Elvira Ahlström o Bobo, Chorus Mixtus, Sven-Göte Lidheim, året Ölandsfotograf Bengt Kallenberg, Gyllene Pumpan, Källa nästa års Ölandsby/socken, den vackra bänkgruppen till Källa som Börje gjort, den stora publiken, himlen som kuliss, Mars i "verklig" storlek med pumpor, ljus och halmbalar, Böda Hamn som miljö och plats, sidekicken Lasse, alla som jobbat för detta under året.

 

Det blev så bra! Till och med vädret kändes bra!

Stort tack till alla som gjort detta möjligt!

Städdag Böda - Årets Ölandsby

 

 

Böda - Årets Ölandsby har beslutat att genomföra en allmän städdag i Böda

Datum för detta är den 14 april 

Samling kl. 10.00 i Böda Hamn

 

Varmt välkomna att planera in detta datum i din kalender. 

 

Vi hoppas vi kan samordna så det blir extra fint i Böda.

 

Borgholms kommun bidrar med sopsäcker som finns att hämta i hamnen. 

Korvgrillning

 

Genom styrgruppen, Böda - Årets Ölandsby

Din Rubrik

BYMÖTE

4 april

Kl. 18.30

På Böda IK

 Varmt välkomna!

Inom kort kommer minnesanteckningarna att finnas här. 

Bymöte 4

 

 Bymöte 4

 

Anteckningar kommer från mötet inom kort

Bymöte 3

På tredje bymötet

beslutades att invigningsplatsen för Öland Spirar blir vid Böda Hembygdsgård och att invigningsplatsen för Skördefesten 2018 blir i Böda Hamn. 

 

Det bestämdes också att det ska göras en hemsida enbart för Böda - Årets Ölandsby. 

 

En annan nyhet är att det går att följa Böda -Årets Ölandsby på twitter!

 

 Arbetstgrupperna presenterade vad de hade kommit fram till hittills och det är mycket roligt på gång. 

______________________

 

Välkommen på Bymöte 3!

19 december, kl. 18.30

Böda IK:s klubblokal vid fotbollsplanen

 

Nu kör vi igång med bymöte tre!

Vi har bildat grupper och dessa grupper kommer under denna kväll få presentera hur långt de har kommit. Säkert har det dykt upp flera frågor som behöver besvaras och Pia och Mona-Lisa finns på plats som vanligt för att kunna informera oss och svara på frågor som rör Skördefesten. 

 

Har det kommit fram nya idéer, tar vi gärna emot dem under kvällen eller så går det bra att lämna in dem i förslagslådan på bänken vid utgången på ICA Nära Böda. 

 

Det finns en idébank för framtida utveckling, här på hemsidan och den hittar du under Böda-Årets Ölandsby 2017, Idébank för framtida utveckling.

Idébanken uppdateras löpande!

 

Vad ska vi göra under nästa år i "Böda"?

Var ska vi ha invigningen?

 

Vi har pratat om platsen, men frågan är kanske först, vad vi ska göra på själva invigningen.

Hur kan vi jobba ihop?

Kan det finnas en "röd tråd" genom alla byarna? Ja, helt enkelt, hur gör vi?

 

En hel del grupper bestämdes på andra bymötet. Vad har de kommit fram till, till detta bymöte?

 

Alla är varmt välkomna att komma med idéer och tankar. Företag, privatpersoner, föreningar, ja, alla med ett intresse för Böda! 

 

Vi bjuder på fika!

 

Har du några frågor, kontakta någon av dessa fem: 

 

Lasse Wellin, projektledare Böda - Årets Ölandsby  och Fornverkstan på 070-261 87 89

 

Lotta Andersson, Böda & Böda hamns utveckling på 070-524 15 50

 

Börje Andersson, Böda hembygdsförening på 073-0417130

 

Marianne Nilsson, Böda IK, Ölands Bank 073-404 42 00

 

Lillan Nilsson, BödaSågens Allhandel 070-485 73 86

 

Invigning av Pepparkakshuset vid Böda Hembygdsgård

Idag var det invigning av det nya Pepparkakshuset vid Böda Hembygdsgård. Ett litet gulligt och vackert dekorerat hus, som på kvällen fick vit snö på taket. 

Bymöte 2

Välkommen på Bymöte 2!

28 november, kl. 18.30, Böda IK

 

På andra bymötet bildades det 8 nya grupper som kommer att jobba för aktiviteter och Skördefestinvigningen under året och fram till nästa års invigning. 

 

______________

 

Nu kör vi igång med bymöte två!

Denna kväll ska vi försöka bilda de grupper som vi tror att vi behöver till en början. 

Det är också viktigt att vi får fram så många idéer som möjligt att jobba med. 

Det finns en idébank för framtida utveckling, här på hemsidan och den hittar du under Böda-Årets Ölandsby 2017, Idébank för framtida utveckling.

 

Vad ska vi göra under nästa år i "Böda"? Var ska vi ha invigningen? Vi har pratat om platsen, men frågan är kanske först, vad vi ska göra på själva invigningen. 

Hur kan vi jobba ihop? Kan det finnas en "röd tråd" genom alla byarna? Ja, helt enkelt, hur gör vi?

 

Nu börjar den stora roliga utmaningen, hur axlar vi Årets Ölandsby på ett bra sätt?

 

Alla är varmt välkomna att komma med idéer och tankar. Företag, privatpersoner, föreningar, ja, alla med ett intresse för Böda! 

 

Vi bjuder på fika så vi kommer igång ordentligt redan från början!

 

Har du några frågor, kontakta någon av dessa fem: 

 

Lotta Andersson, Böda & Böda hamns utveckling

på 070-524 15 50

 

Börje Andersson, Böda hembygdsförening

på 073-0417130

 

Lasse Wellin, Fornverkstan

070-261 87 89

 

Marianne Nilsson, Böda IK, Ölands Bank

073-404 42 00

 

Lillan Nilsson, BödaSågens Allhandel

070-485 73 86

JULFINT I BÖDA

Aktivitet 

Böda - Årets Ölandsby-projektet

 

"Julfint i Böda"

Lördag 25 november

 

Samling kl. 12.00

utanför ICA Nära Böda 

vid triangeln norr om nedfarten!

Alla är välkomna att delta

 

Information från arbetsgruppen

 

BÖDA – Årets Ölandsby

Strategi – Vision – Genomförande

 

Bakgrund

Vid bymöte den 6/11 samlades drygt 70 personer för att diskutera hur vi i byn tillsammans på bästa sätt kan ta till vara att vi har utsetts till Årets by.

Vid mötet delade vi upp oss i grupper och diskuterade hur detta skulle ske, vad som var viktigt och detta dokumenterades vid varje bord. Sedan samlades detta in och har sammanställts av Marianne Nilsson.

En arbetsgrupp utsågs som består av Marianne Nilsson, Lotta Andersson, Lillan Nilsson, Börje Andersson och Lasse Wellin. Denna arbetsgrupp har nu haft sitt första möte för att lägga upp ett förslag på en strategi för hur vi ska arbeta under året.

Förslag på Strategi och arbetssätt.

Till att börja med vill vi i arbetsgruppen trycka på det som togs upp vid det stora mötet den 6/11 och det är att detta är hela byns projekt och inte någon av byns föreningar, organisationer, företag eller enskilda utan det är alla vi tillsammans. Vi i arbetsgruppen inser dock att det kommer att finnas en ekonomisk hantering i detta och vi tycker att det är en dålig idé att bilda en ny förening med allt vad det innebär och föreslår därför att en extra kassör utses i en befintlig förening. Vi föreslår att den föreningen är Böda & Böda hamns utveckling, som har som syfte att utveckla hela Böda. Dock ska det öppnas ett nytt konto, bankgiro och ev. swish som bara ska användas för arbetet med Årets by.

Vi i arbetsgruppen vill också trycka på att de majoritetsbeslut som tas på bymöten är något som vi som är med ställer oss bakom även om det kanske inte blir just det som vi själva röstat på!

Arbetsgruppen tycker vi ska ses som en samordningsgrupp, inte ”dom som bestämmer” för bestämmer gör vi tillsammans så som vi beskrivit ovan.

Vi ser också att vi i Böda, precis som på andra som varit årets by, så behöver vi dela upp arbetet i olika grupper. Man kan naturligtvis tillhöra mer än en grupp och vi kommer säkert att behöva folk som hjälper till vid speciella tillfällen. Men, vi ska också dra nytta av att vi blivit årets by genom att försöka göra saker under hela året!

Att Böda blivit årets Ölandsby är riktigt roligt och kul. Just kul och roligt är en målsättning att vi ska ha hela året – eller hur!

 

 

 

 

 

Förslag på grupper

Grupperna är gjorda utifrån en sammanställning av de åsikter och förslag som inkom vid bymötet den 6/11.

 

 

Invigningsgrupp

Den här gruppen har ett stort arbete framför sig. Vi i arbetsgruppen tycker det är bra om gruppen kan börja med att fokusera på vad för slags invigning som vi ska ha, förutom det som Skördefesten förväntar sig, och då se vad som krävs av platsen för invigningen. Först därefter så kan vi börja titta på var invigningen ska vara – vilken plats det är som uppfyller kraven och passar bäst för arrangemanget. Några punkter som man behöver tänka på:

-      Parkering

-      tillfarter

-      Behov av el

-      Behov av lokaler

-      Ev. utskänkning, mat

Aktivitetsgrupp

Det här med att vi blir årets by ska vi ta vara på för att göra kul saker som är bra för byn under hela året. En sak som vi redan nu har på förslag är att vi ska försöka julpynta Böda lite extra redan nu till jul. Det vi tänkt oss är att vi träffas utanför Knallen den 25/11 och gör en liten upplyst skog, med granar, tomtar och julbockar. (Det kan bli så att det bjuds på glögg…) Den här aktiviteten ska vi använda som något att informera om på så sätt förhoppningsvis få lite omskrivet i media.

Sedan kanske gruppen hittar på något till påsk också!

Marknadsföring- och informationsgrupp

Vi måste naturligtvis ha några som arbetar med information och marknadsföring, samtidigt måste det vi gör vara hanterbart. Vi i samordningsgruppen tror att det är viktigt att det vi gör är sådant som kan hanteras även efter 2018. Därför tror inte att det är någon idé att öppna upp en helt ny hemsida utan att för den fasta informationen använda en sida som redan finns. Då kan man arkivera och ha det som händer under året under en ”historisk flik”. Däremot är den facebooksidan som tagits fram mycket bra för att sprida information under året till allmänheten, vi låter gruppen fundera över om Instagram är något som vi kan göra något kring (skulle kunna vara någon form av bildtävling) men också att vi skaffar ett twitterkonto för att att nå ut till media.

Historiegrupp

Böda har en lång och intressant historia, det här är ett år då vi kan få flera tillfällen att berätta om den. Det finns mycket som kanske inte är så gammalt, utan det finns i mannaminne. Det skulle vara roligt om vi kan samla ihop så mycket som möjligt och kanske kan 2018 bli ett år som lämnar efter sig flera nedtecknade intressanta händelser. Kanske kan det bli ett litet intressant föredrag i anslutning till invigningen.

 

Skeppet Mars

Mars och dess historia är så omfattande så vi tror att en grupp kan arbeta bara med hur vi ytterligare kan belysa detta. Vi har idag en mycket fin liten utställning i hamnen, men det måste kunna gå att göra mer också det som kanske kan bli något till invigningen eller i anslutning till denna.

 

Utsmyckningsgrupp

I brist på bättre namn, så fick gruppen heta så. Det kommer igen i förslagen om att det finns saker vi kan lyfta i byn. Gruppens uppdrag är att hitta saker som kan knyta ihop byn och om det nu är möjligt försköna den. Men det kan också vara saker som får besökare att haja till och oss själva att trivas ännu mer. T.ex. kanske vi kan fixa till de postlådehus som finns kvar, måla upp busshållplatserna (ja, vi vet att det inte är byns ansvar men när nu ingen gör det det så kan vi ta saken i egna händer). Vi spånar också om en tävling mellan gatorna och byavdelningarna vem som kan fixa den finaste brevlåderaden, här finns utrymme för kreativitet. Det vi gör här blir dessutom något som är kvar efter 2018.

Samordningsgruppen

Ja, det är arbetsgruppen/styrelsen för det ”projekt” som vi driver nu under detta år. Vi håller kontakten med skördefesten och samordnar mellan grupperna samt håller i ekonomin, jagar sponsorer och ja, vi vet ännu inte allt vad det kan bli. Men, vi tänker att om det dyker upp något som är så pass stort att vi inte hinner med, då bildar vi en grupp för det och finns det intresserade som vill hjälpa till så kör vi!

 

Slutligen, kan vi inte nog påpeka att det att vi blivit Årets Ölandsby är något som vi blivit tillsammans har blivit och att alla är välkomna och lika viktiga kuggar i det vi gör. Små  som stora insatser är lika viktiga, var och en efter förmåga bör vara ledorden! Låt oss ha ett roligt år!!!

Vi vill också tacka alla som redan gjort insatser på eget initiativ, t.ex. att vi redan fått igång en facebooksida!

Bymöte 1

 

Första BYMÖTET är genomfört!

 

Nu har första bymötet genomförts och vi var cirka 70 personer som träffades på Böda IK. 

Pia Axelsson inledde.

Vi satt sen och pratade! 

Det diskuterades platser för var invigningen ska vara. Det pratades om aktiviteter för invigningen och om och hur vi ska kunna genomföra fler aktiviteter under hela året. 

En hel del aktiviteter finns redan och vi kanske kan "lyfta" dem ytterligare under året. 

 

Nästa bymöte är tisdagen den 28 november 

kl. 18.30 på Böda IK.

 

 Böda Årets Ölandsby, första bymötet

 

 

  

Inbjudan!

 

BYMÖTE 6 NOVEMBER!

 

Välkommen på BYMÖTE, den 6 novemberkl. 18.30 på Böda IK

 

Pia Axelsson kommer från Skördefesten och informerar. Nu är det viktigt att vi får fram alla idéer som finns. Vad ska vi göra under nästa år i "Böda"? Var ska vi ha invigningen? Hur kan vi jobba ihop? Kan det finnas en "röd tråd" genom alla byarna? Ja, helt enkelt, hur gör vi?

Detta är en stor rolig utmaning, hur axlar vi Årets Ölandsby på ett bra sätt?

Alla är varmt välkomna att komma med idéer och tankar.Företag, privatpersoner, föreningar,

ja, alla med ett intresse för Böda! 

Vi bjuder på fika så vi kommer igång ordentligt redan från början!

 

Har du några frågor,

kontakta Lotta Andersson

(Böda & Böda hamns utveckling)

på 070-524 15 50

eller Börje Andersson,

(Böda hembygdsförening)

på 073-0417130

eller Mats Ohlsson

(Böda IK)

på 070-524 62 00

 

Böda - Årets Ölandsby 2017

ÅRETS ÖLANDSBY 2017!

Nu har vi en kul utmaning framför oss i ett år. Hur ska invigningen av Skördefesten bli nästa år 2018? Hur vill vi göra den, vilka ska vara med, uppträdanden, vem, var, när, hur, många frågor har vi!

Efter denna skördefest ska vi ordna med ett bymöte i alla fall där vi alla träffas, företagare, privatpersoner och föreningar. En plan måste tas fram och vi ska alla känna del i den. Här kommer det behövas delagare och delaktighet! Böda är helt fantastiskt!

 

Grattis Böda - utsedda till Årets Ölandsby 2017

Å vilken nyhet!

 

Klockan 10.00 den 18 september

ringer Sven-Göthe Lidheim till Lotta Andersson, ordförande i Böda & Böda Hamns utveckling för att berätta den stora nyheten! BÖDA - är utsett till Årets Ölandsby!

 

BÖDA ÄR UTSETT TILL ÅRETS ÖLANDSBY 2017! 

Stort grattis!

Vilken spännande utmaning vi får framöver!

Motiveringen var så fint skriven!

Sven-Göte undrade hur det kändes? Jag svarade: helt fantastiskt, det ska bli en jätteskoj utmaning under det kommande året!

 

Lotta ringer snabbt runt till några stycken och det sprids en glädje över hela Böda. Nu börjar det, vi samlas snabbt vid Bödaskylten vid Norrbygärde ute på 136:an och blir intervjuade och fotograferade. Det gick jättebra och en mycket fin och lycklig Bödabild publicerades sen i tidningar och på nätet. Vi hamnade i radio och i TV. Så skoj! 

18 september 2017 / Lotta Andersson

  

 

En kul utmaning

 Nu har vi en kul utmaning framför oss i ett år. Hur ska invigningen av Skördefesten bli nästa år 2018? Hur vill vi göra den, vilka ska vara med, uppträdanden, vem, var, när, hur, många frågor har vi!

En plan måste tas fram och vi ska alla känna del i den. Här kommer det behövas delagare och delaktighet! Böda är helt fantastiskt!