Fyren Långe Erik 

På Ölands norra udde hittar du fyren Långe Erik.

 

Den är 32 meter hög och ett vackert monument över gammal byggnadskonst.

 

Redan i gamla dokument från slutet av 1600-talet redogör man för behovet av en fyr på nordligaste Öland.

Det skulle dock dröja ända till 1845 innan fyren stod färdig att tas i bruk.

 

Fyren sköttes manuellt ända till 1976, då den automatiserades.

 

Gå gärna en tur på den markerade stigen runt fyrön och njut av fågellivet och den vackra naturen.

Har fyrvaktarens dotter öppet i sin bod bredvid fyrvaktarbostaden,

kan du avsluta turen med en glass eller en kopp kaffe.

 

Hos henne kan du också köpa biljetter för ett besök i fyren.

 

/KS 2009-04-12

 

Fyren Långe Erik på Ölands norra udde

Långe Erik

 

Fyren Långe Erik som konstobjekt

Långe Erik som konstobjekt