Naturreservatet Böda Prästgård

 

Fältsippa

 

Reservatet består av tre olika områden, två med gamla ekar och ett med en artrik alsumpskog.

Riktigt gamla ekar börjar bli sällsynta.

I den nordöstra reservatsdelen, mitt emot Böda kyrka ned mot stranden, kan du se ett 25-tal mäktiga ekar och ytterligare några i delen väster om riksväg 136, bakom kyrkan.

 

Det är bara Halltorps hage på mellersta Öland som överträffar den här samlingen av gamla träd. 

Ekarna är livsviktiga för många hotade arter av insekter. Har du tur kan du få se den sällsynta läderbaggen, 

som ibland sänder ut en doft av gammalt läder för att locka honorna till sig.

 

Du kan också träffa på en bålgeting. 

Trots sitt dåliga rykte är Sveriges största geting varken ilsknare eller mer giftig än sina släktingar. 

Den anses till och med vara fredligare än de vanliga honungsbina, men som alla arter försvarar den förstås sitt bo.

 

I de här två reservatsdelarna kan du också se spår av en gammal kultur. 

Det finns stensträngar efter murar som redan under järnåldern höll boskapen på plats.

 

En viktig uppgift i ekhagarna är att se till att ekbeståndet förnyas kontinuerligt. 

Man skyddar de yngre ekarna genom att hålla rent runt dem så att de kan växa fritt och får tillräckligt med ljus.

 

Den tredje delen av reservatet mitt emot Böda Hamns Camping, består till större delen av sank mark med alar och en del hassel i de torrare delarna.

Här växer murgröna, ramslök, tandrot, rödblära med flera ovanliga arter. 

Under senvåren blommar ett hav av gul svalört och vitsippor och genom fågelsången kan du urskilja hackspettarnas trumvirvlar i träden.

 

I reservatet ingår också resterna av Böda Skans, en medeltida försvarsanläggning.  

Under våren kan du se mängder av fältsippor på den gräsyta som utgjorde den inre delen av anläggningen.

Läs mer om Böda Skans under fliken Historia.

 

/KS 2009-03-11