2023

 

Vad gör vi i föreningen?

 

Förutom det du finner under nästa streck har vi för året några inriktningar som

förhoppningsvis ska gynna hela Böda och hela norra Öland!

 

  • Varje år gör föreningens företagsmedlemmar ett uppslag i Ölandsmagazinet för att visa alla vad vackra Böda har att erbjuda. Det är företagen som har gått ihop för att visa vilken mångfald vi har.
  • Våra vackra "Bödaskyltar" har kommit upp, en i söder och en i norr. Det som behövs nu är någon slags beslysning. Vi har fått offerter men vi måste hitta någon billigare lösning. Förslag mottages! Utvecklingen av solcellslampor går varje år framåt och spotlights börjar komma på marknaden. Vi försöker följa utvecklingen inom området. Just nu finns spotlights med rörelsesensor, vill vill ha med bara ljusrelä.
  • Amiralsskeppet Mars, är en stor möjlighet för Böda, norra Öland och hela regionen tillsammans med både Kalmar och Västervik. Vi vill försöka jobba vidare med den utställning föreningen köpte in till 2014. Vår förhoppning är att tillsammans med "Västervik" försöka visualisera skeppet i dess fulla storlek. Kanske inte på höjd, men i alla fall visa att så här långt och brett var skeppet, här stod stormasten osv. Med hjälp av informationstavlor utplacerade tror vi på ett fortsatt och än större intresse av att besöka Böda Hamn och Böda. Vi har också tillgång till en datorpelare där vi skulle kunna visa dokumentären om Mars och även visa bilder på det dykarna har fotograferat nere vid vraket. 

 

  • Amiralsskeppet Mars skulle också kunna läggas ut i vattnet öster om Böda för att visa på dess storlek ute i Östersjön. Borgholms kommun har fått frågan; vad får vi i föreningen göra i hamnen på Borgholms kommuns mark. Vi tror att det skulle vara både vackert  och informativt med en ljussatt form i samma storlek som skeppet, ute i Östersjön. Möjligheterna fortsätter vi med i höst och vinter. 

 

  • Våra anslagstavlor, 9 stycken från Böda NK i söder till Böda Sand i norr är mycket viktiga! Under hösten/vintern kommer vi analysera hur vi kan använda dem ytterligare. Idéer som vi har pratat om är att varje tavla har en "Bödakarta" för närområdet, information och hänvisning till varandra är mycket viktigt. Viktigt är också att vi har aktuell information över hela året och inte bara under sommaren. 

 

  • Språk, vi har många nationaliteter som besöker Öland under hela året. Det är mycket viktigt att tänka på språket, även här på vår hemsida och när vi gör inlägg på FB-sidan. Engelska och tyska är viktigast i ett första skede. 

 

  • Hösten 2015 anordnade vi en aktivitet för cykling på cykelleden. Den passerar ju tyvärr inte genom Böda där vi finns men i norr samlades vi på BödaSågens Allhandels grusparkering. Därifrån cyklade vi till Ninnis kroppkaksbod i söder. Sträckan Nyby-Hagelstad invigdes samma dag. Hela vägen var en mycket vacker led. Vi var inte så många deltagare men vi hade mycket trevligt med egen kaffetermos och fikabröd i cykelkorgen. Detta är något vi vill fortsätta med. Ett anslag, ett datum, välkomna och delta! Allt i sin enkelhet. Kanske nästa sträcka är genom Bödaskogen norrut och runt udden för att se hur cykelleden fungerar där?